ANGGOTA PERBADANAN BANDAR BARU TUNJONG

 

Pengerusi

:

YAB Ustaz Dato’ Bentara Kanan Haji Ahmad Bin Yakob

Menteri Besar Kelantan

Timbalan Pengerusi

:

YB Dato’ Haji Mohd Amar Bin Abdullah

Timbalan Menteri Besar Kelantan

Ahli-Ahli

:

YB Dato’ Haji Nazran Bin Muhammad

Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan

 

:

YB Dato’ Shahidani Bin Abd. Aziz @ Juned

Penasihat Undang-Undang Negeri Kelantan

 

:

YB Ahmad Robert Bin Abd. Rahim

Pegawai Kewangan Negeri Kelantan

 

:

YB Dato’ Mejar (B) Haji Md. Anizam Bin Ab Rahman

Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Masyarakat, Kebudayaan, Warisan dan Pelancongan

 

:

YB Haji Azami Bin Mohd. Nor

Pengerusi Jawatankuasa Kerjaraya, Infrastruktur, Pengangkutan dan Utiliti

 

:

YB Dr. Izani Bin Husin

Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan

 

:

YABrs TPr. Haji Hassan Bin Yaakob

Pengarah PLANMalaysia @ Kelantan

(Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Kelantan)

 

:

YBrs Tuan Haji Mohamad Bin Haji Ibrahim

Pengurus MBI Consult; Wakil Sektor Swasta

 

Setiausaha                :  YABrs. Che Ramli Bin Che Soh

                                   Pengurus Besar