Komponen dan Keluasan

 
Pembangunan Bandar Baru Tunjong adalah berdasarkan kepada suatu pelan induk perancangan guna tanah yang telah diluluskan oleh kerajaan. Keluasan terlibat 2000 ekar, melibatkan 3680 Lot Tanah Milik.
 
Komponen-komponen pembangunan yang telah dicadang mengikut pelan utama (Master Plan) ;

 1. Komponen Kerajaan
 2. Komponen Komersial
 3. Komponen Perumahan
 4. Komponen Bandar Purubatan
 5. Komponen Bandar Akademik
 6. Komponen Autocity
 7. Halal Park
 8. Taman/ Ladang Organik
 9. Bandar Usahawan dan IKS (SENSA TIMUR)
 10. Pembinaan Masa Hadapan
 • : 169.77 ekar
 • : 336.22 ekar
 • : 328.32 ekar
 • : 57.15 ekar
 • : 64.44 ekar
 • : 56.25 ekar
 • : 49.32 ekar
 • : 19.21 ekar
 • : 277.00 ekar
 • : 84.78 ekar

Inisiatif Pelaburan

Dasar Tanah

Tanah akan diambil balik mengikut Seksyen 3(1)(b) Akta Pengambilan Tanah 1960 atas permohonan pelabur.

Pelabur perlu mengikat perjanjian pengambilan tanah dan pembangunan  Bandar BaruTunjong / PMBK / Kerajaan Negeri.

Tanah diambil balik diberi milik kepada pelabur ;

- Hak milik pajak negeri 99 tahun.
- Kelulusan pembangunan (LCP) secara in-situ di Perbadanan Bandar Baru Tunjong.
- Kuota Jualan:

Kategori Kediaman :
 • 70% Melayu (Anak Kelantan & Bukan Anak Kelantan)
 • 30% Bukan Melayu (Anak Kelantan & Bukan Anak Kelantan) dan warga asing.

 

Kategori Perniagaan :
 • 55% Melayu (Anak Kelantan & Bukan Anak Kelantan)
 • 30% Bukan Melayu (Anak Kelantan & Bukan Anak Kelantan)
 • 15% Warga Asing
- Premium Pemberi milikan : Nominal.
- Sumbangan Pembangunan dan Caj Rundingan 20% - 30%.
- Kemudahan Kebenaran Pindah milik secara Blanket Concern.
- Dikecualikan sekatan kepentingan bagi pindah milik pertama dan gadaian kepada institusi kewangan yang disenaraikan dibawah jadual Enakmen Rizab Melayu 1930 dan jadual Enakmen Tanah Kelantan 1938.
- Syarat khas pelaburan komponen perlu melaksanakan kriteria pelaksanaan "Bandar Hijau"
Image

Related Projects